Laurens komt langs

Laurens van Voorst, auteur van ‘De democratie van de straat’ verzorgt spreekbeurten over lokalisme. Ook begeleidt hij politieke partijen (landelijk en lokaal), gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) en welzijnsorganisaties die streven naar het delegeren van zeggenschap, taken, verantwoordelijkheden en middelen naar groepen burgers in straten, buurten, wijken en dorpen.

Voor meer informatie: info@democratievandestraat.nl.